Litt om soneterapi

Home » Soneterapi » Litt om soneterapi

I Soneterapi gjør vi bruk av en rekke massasjekombinasjoner på føttene der kroppens eget kommunikasjonssystem, nerveendene i foten, er gunstig samlet og lett tilgjengelig for kommunikasjon gjennom sansene våre, via hud og muskler. Disse sender nerveimpulser videre til kjertler og organer (fungerer som kroppens tastatur) som er koblet til hjernen vår. Derved sender hjernen signalstoffer ut til kroppen igjen med beskjed om balansering og reparasjon.

Jmf. …et sår heles uten at vi må gjøre noe for at det skjer…kroppen ordner det selv hvis vi legger forholdene til rette for det med riktig stell. Hvordan ordnes det innvortes? Jo, ved å sørge for at blodet får fri bane med friskt oksygen og alle nødvendige signalstoffer til alle prosesser i kroppen. På sin vei må blodet kjempe seg frem i våre blokkerte kropper. Vi må lære oss hva en blokkering vil si. Språket vårt er litt for snevert til å finne de riktige nyansene i denne forståelsen, men vi prøver ved å tenke bredt. De verktøyene kroppen vår har for å opprettholde alle sine oppgaver er sansene våre. Da har vi stort sett 5 store bokser vi kan sortere disse under: GLEDE, OMSORG, SORG, REDSEL og SINNE. Det er disse, med alle sine undergrupper av emosjoner som setter i gang mange kaskader av reaksjoner i oss. Vi er alle et lite univers av levende celler og alle levende celler må ha fri flyt og tilgang på næring i alle former for å leve optimalt. Uønskede symptomer, enten det er barnløshet eller smerter, kan være kroppens beskjed til oss om å ta tak og gjøre en forskjell i rutinene våre, så lenge det ikke er påvist noen medisinske årsaker (les sykdommer) til tilstanden. En rutine må da forstås som f.eks ernæring, aktivitet, hvile.

 

Kroppen graderer beskjedene sine

Vi kan snakke om en ubalanse innen følelsesmessige, motoriske eller metabolske prosesser i kroppen.

Over lang tid, måneder og år med gjentagende påkjenninger av samme art så vil det oppstå et ubehag i kroppen som må tydes som en beskjed fra kroppen om at den sliter.

Dette kan gå over i plager, som igjen kan sette seg til kroniske lidelser. (Kronisk vil si at plagen har vart i mer enn 3mnd. Vi går til legen, men alle prøver er fine – vi sitter igjen med diverse symptomer og plages av dette, men det kan ikke kalles sykdom ennå. Da kan heller ikke leger tilby så mye hjelp, siden de har redusert seg selv til reseptskrivere.) I neste fase kan det kroniske slite så mye på kroppen at det går over til å bli en sykdom i verste fall. En kropp som f.eks sliter med gjentatte urinveisinfeksjoner, vil antageligvis ikke bli gravid, det har den ikke nok energi til.

Når sykdom først har inntruffet da må skolemedisinen til, men så lenge det er snakk om ubalanser, plager og lidelser så kan det hjelpe med soneterapi og akupunktur i stedet for å gi kroppen medikamenter som, som oftest tar sikte på å lindre symptomene og ikke hele årsakene.

Soneterapi kan brukes av folk i alle aldre. Spebarn med luftplager, ungdommer og voksne med stress og eldre med smerter. Erfaring har også vist at demente pasienter kan synes å oppleve mer ro og harmoni etter behandling, de er gjerne ikke forutinntatte så dette må vi ta som tegn på at behandlingen har noe for seg.

Comments are closed

Utviklet med WordPress og mal fra BWThemes.com