Om meg

Jeg er født i 1965 og ble ferdig med 2 årig utdannelse i Soneterapi ved ifh, Institutt for helhetsmedisin i Oslo 2012. Denne skolen er den eneste som har godkjent fagskoleutdanning i soneterapi i Norge. Studiet omfatter foruten Soneterapi, Øreakupunktur, Grunnkurs i anatomi & fysiologi, Ernæring – leverte en artikkel «Våkn opp» om magnesiumets viktige rolle i kroppen – Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnsfag. Jeg har etterutdannet meg innen TKM soneterapi og Muskulær Soneterapi.

Som student hadde vi praksisperiode med pasienter på skolen og geriatriske pasienter ved Catinka Guldberg senteret på Lovisenberg. Der fikk jeg erfaring med hvordan soneterapi virket på demente pasienter.

Jeg har også kurs i ørelysbehandling fra Otosan. Det går ut på at øre har godt av varme for å lindre plager.

Jeg er medlem i NNH (Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon) og er forsikret gjennom organisasjonen.

Jeg har 12 års erfaring i pasientbehandling som tannlegeassistent og har utviklet en god evne til å forstå hvordan pasienter har det og hvordan de reagerer på behandling, samt hvordan håndtere deres reaksjoner. For øvrig er jeg amatørmusiker.

Utviklet med WordPress og mal fra BWThemes.com